Ledige lokaler

Bygg 246: Teknisk Senter

Totalt areal: 2250 m2 BTA
Ledig areal: 200 m2 BTA

Bygg 248: Laboratoriet

Totalt areal: 1300 m2 BTA
Ledig areal: 870 m2 BTA

Bygg 250: Velferdsbygg

Totalt areal: 1000 m2 BTA
Ledig areal: 540 m2 BTA

Bygg 271: Kasino

Totalt areal: 1057 m2 BTA
Ledig areal: 648 m2 BTA

Bygg 295: Kontorbygg

Totalt areal: 3400 m2 BTA
Ledig areal: 800 m2 BTA