Lokale til leie

Flotte verkstedlokaler til leie i Bygg 292 Ventilfabrikken.

Lokale til salgs

Flott næringseiendom midt i sentrum.

Bygg 250: Velferdsbygg

Totalt areal: 1000 m2 BTA
Ledig areal: 540 m2 BTA