Lokale til leie

Flotte verkstedlokaler til leie i Bygg 292 Ventilfabrikken.

Ledige lokaler

Bygg 248: Laboratoriet

Totalt areal: 1300 m2 BTA
Ledig areal: 870 m2 BTA

Bygg 250: Velferdsbygg

Totalt areal: 1000 m2 BTA
Ledig areal: 540 m2 BTA

Bygg 271: Kasino

Totalt areal: 1057 m2 BTA
Ledig areal: 648 m2 BTA

Bygg 292: Ventilfabrikken

Ca. 1 050 m² BTA verkstedlokaler med tilhørende kontorer, garderober og toaletter. I verkstedhallen er det en Demag 10-tonns traverskran av nyere dato. Lokalene har god tilgang på strøm, både 230V og 400V, og det er ventilasjonsanlegg montert i lokalene. Kontorlokaler er oppvarmet med panelovner og varmepumpe, verkstedhall og lagerhall er oppvarmet med varmluftsvifter. Det er motorisert kjøreport inn i lagerhall og manuell skyveport med svært god høyde inn i verkstedhallen. Møterom har kjøkkeninnredning og kan brukes som spiserom. Hovedinngang har adgangskontrollsystem som forvaltes av byggeier.

Bygg 295: Kontorbygg

Totalt areal: 3400 m2 BTA
Ledig areal: 800 m2 BTA