Lokale til leie

Flotte verkstedlokaler til leie i Bygg 292 Ventilfabrikken.

Bygg 271: Kasino

Totalt areal: 1057 m2 BTA
Ledig areal: 648 m2 BTA