Lokale til leie

Flotte verkstedlokaler til leie i Bygg 292 Ventilfabrikken.

Næringsparkens historie

Rjukan Næringspark ligger i Tinn kommune i Telemark , et av arnestedene til Norsk Hydro. Sam Eyde kjøpte Rjukanfossen høsten 1902 og utbygging av Rjukan ble besluttet 11. september 1906. Den 8. november 1911 startet produksjonen av kunstgjødsel. På kort tid bygget Hydro opp et bysamfunn som vokste fra 370 til ca. 9000 innbyggere.

I 1989 ble det besluttet at gjødselproduksjonen på Rjukan skulle nedlegges, og området omgjøres til næringspark. Den siste ammoniumnitrat produksjonen var i juli 1991. Det var en omfattende omstillingsprosess som ble igangsatt. Bygninger, infrastruktur og ansatte måtte tilpasses nye virksomheter og arbeidsområder. Området er nå allment tilgjengelig for alle typer etableringer.

I 2011 ble næringsparken solgt ut av Hydro, og Rjukan Næringspark KS etablert.

Fra 01.08.2021 er Rjukan Næringsutvikling AS ny eier av næringsparken og navnet endret til Rjukan Næringspark Vest AS.