Lokale til leie

Flotte verkstedlokaler til leie i Bygg 292 Ventilfabrikken.

Om Tinn kommune

Tinn kommune har i løpet av de siste 100 årene utviklet seg fra et avstengt bygdesamfunn til en moderne tradisjonsrik industrikommune med Rjukan by som administrasjonssenter. Dette skyldes særlig kraftutbygging og Norsk Hydros virksomhet. Kommunen har 6000 innbyggere og er innfallsporten til Hardangervidda med rike muligheter for jakt- og friluftsliv både sommer og vinter. Kommunen har et areal på ca. 2200 km2 hvorav det meste er høyfjell med 800 vann registrert. Rjukan er omgitt av høye fjell. Gaustatoppen er det høyeste med sine 1883 m.o.h. Ingen steder på Østlandet har en slik topografi og få andre steder i Norge kan vise til et tilsvarende kraftfullt uttrykk, med særpreget fjelltopp som kan følges kontinuerlig ned til dalbunnen.

Kommunen har god barnehagedekning, videregående skole og et rikt tilbud av fritidsaktiviteter. Det er ca. 2,5 times reisetid fra Oslo med bil og det er gode bussforbindelser. Kommunen har engasjert seg sterkt innen kultur, stedsutvikling og næringsliv innen industri, reiseliv og primærnæringene.

Se Tinn kommunes hjemmesider på www.tinn.kommune.no

Se Tinn turistkontor sine hjemmesider på www.visitrjukan.com

Se hva SSB skriver om Tinn kommune på www.ssb.no